24H.COM.VN - Nếu lấy số lượng để làm thước đo cho sự thành công của một cuộc thi thì sáng tác slogan cho Eva.vn đã thực hiện tốt được điều đó. Sau 1 tháng chính thức bắt đầu cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được một số lượng rất lớn bài dự thi của tất cả độc giả trên mọi miền đất nước gửi về cho chương trình.