Công bố quyết định công nhận xã Trường Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Chiều 14-7, xã Trường Sơn (Nông Cống) đã Công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Với quan điểm xây dựng NTM kiểu mẫu tiến tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại theo phương châm “thôn vững, nhà chắc”, đảm bảo quy chế dân chủ “dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”, xã xây dựng NTM toàn diện, phát triển bền vững, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa nông thôn và khắc phục những tồn tại trong xây dựng NTM.

Xã xác định nội dung trọng điểm trong xây dựng NTM kiểu mẫu là “xây dựng cảnh quan môi trường và giữ gìn văn hóa làng quê”. Từ đó địa phương đã thực hiện có hiệu quả mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh”. Đến nay mô hình đã có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư và tạo nên cảnh quan môi trường ở khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp và gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Tốc độ tăng giá trị thu nhập bình quân đầu người hàng năm luôn đạt từ 10% trở lên. Hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất điện, đường, trường, trạm được đầu tư khang trang. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong xã được nâng lên.

Nhân dịp này thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo huyện Nông Cống đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021 cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trường Sơn; trao biểu trưng tiền thưởng của tỉnh là 700 triệu đồng, trao biểu trưng tiền thưởng của huyện là 1 tỷ đồng. Đồng thời trao quyết định của UBND huyện Nông Cống công nhận thôn NTM kiểu mẫu cho cả 7 thôn của xã Trường Sơn, trao biểu trưng tiền thưởng của huyện cho mỗi thôn là 50 triệu đồng.

Nguyễn Thơ

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nong-thon-moi/cong-bo-quyet-dinh-cong-nhan-xa-truong-son-dat-chuan-nong-thon-moi-kieu-mau/163269.htm