Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Sáng 11/1, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao quyết định và phát biểu ý kiến.

Theo đó, tại Quyết định số 08/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Tư pháp giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, năm 2023 là năm kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi thì tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen những khó khăn, thách thức.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

Tình hình đó đặt ra sứ mệnh và trách nhiệm về mặt khoa học cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong thời gian tới, như: Cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn để cung cấp luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách tạo nên thế và lực mới của đất nước trong tiến trình phát triển cũng như khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên trường quốc tế. Nghiên cứu cơ bản gắn liền với nghiên cứu ứng dụng, lý luận phải gắn với thực tiễn.

Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần tiếp tục luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng thời, Viện cần tham gia tổng kết thực tiễn và xây dựng cơ sở khoa học cho giai đoạn đổi mới tiếp theo; thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn chính sách và đào tạo nhân lực có trình độ cao về khoa học xã hội.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu ra 6 yêu cầu lớn đối với Viện, cũng là nhiệm vụ của tân Chủ tịch viện. Trong đó, Chủ tịch Viện và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ cơ bản, bao gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà nghiên cứu, tập trung nguồn lực bồi dưỡng các chuyên gia hàng đầu, những trụ cột cho khoa học xã hội nước nhà; đào tạo, bồi dưỡng phải đi vào thực chất, chú trọng đến cả tri thức khoa học, kỹ năng làm việc cũng như phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm; duy trì và phát huy môi trường dân chủ, công khai, minh bạch, đoàn kết; tăng cường quan hệ hợp tác nghiên cứu với các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam; giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam, những thành tựu phát triển của đất nước và con người Việt Nam; chọn lọc và tiếp thu những thành tựu-tinh hoa của khoa học xã hội thế giới để phát triển hơn nữa nền khoa học xã hội nước nhà...

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu sinh ngày 6/10/1969; dân tộc Kinh; quê quán xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; học vị Tiến sĩ Luật học. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Tư pháp, đồng chí Phan Chí Hiếu từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, Giám đốc Học viện Tư pháp; Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội…

NINH CƠ