Công bố quyết định về công tác cán bộ trên địa bàn Hải Phòng

Gốc
Sáng 22/10, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phạm Văn Hà chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ tại các đơn vị trên địa bàn.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phạm Văn Hà phát biểu

Chuẩn y chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Bí thư Quận ủy Lê Chân, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Phạm Văn Tân, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Tân

Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Kiến Thụy, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định cho ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy An Dương, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với oong Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trao quyết định cho ông Nguyễn Trường Sơn

Chuẩn y Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Dương Đức Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phạm Văn Hà trao quyết định cho ông Dương Đức Hùng

Kim Thành

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/cong-bo-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo-tren-dia-ban-hai-phong_t114 c67n155586