Công bố sáu môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008

Gốc
NDĐT -  Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay được tổ chức vào các ngày 28, 29 và 30 - 5 - 2008 với sáu môn thi bắt buộc là: Văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lí, Sinh học và Lịch sử. Đối với giáo dục thường xuyên, sáu môn thi là: Văn, Lịch sử, Địa lí, Toán, Hóa học và Sinh học.

Tin nóng

Tin mới