Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập, hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1204/QĐ-NHNN về việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Trụ sở Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Trụ sở Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-NHNN ngày 30/6/2022 thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN.

Thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN Việt Nam gồm: Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi trụ sở chính của ngân hàng thương mại; thủ tục chấp thuận tăng mức vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần; thủ tục chấp thuận mua, bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn; mua, bán chuyển nhượng cổ phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn.

Thủ tục hành chính thực hiện tại NHNN Việt Nam và NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Thủ tục chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Giấy phép đối với nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2022./.

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-thanh-lap-hoat-dong-ngan-hang-102220729152310099.htm