Công bố thương hiệu "Hồ tiêu Chư Sê"

Gốc
Ngày 28.12 tới đây, Hiệp hội Hồ tiêu VN cùng UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) sẽ làm lễ công bố thương hiệu "Hồ tiêu Chư Sê" với khách hàng trong và ngoài nước.

Tin nóng

Tin mới