Sau gần bốn năm quảng bá, xây dựng thương hiệu "hồ tiêu Chư Sê” đã được công bố sáng 28-12 tại TP Pleiku, Gia Lai.

small_7493