Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố Bảng xếp hạng VNR500 - 500 doanh nghiệp (DN) lớn nhất Việt Nam năm 2013.

Trong VNR500, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) là DN đứng đầu với tổng doanh thu trong năm 2012 đạt 772 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 37 tỷ USD. Nếu Fortune đưa PVN vào bảng xếp hạng Fortune Global 500 năm tương ứng thì PVN sẽ đạt vị trí gần 300 trong bảng xếp hạng này. Bên cạnh PVN, 6 DN khác trong VNR500 năm 2013 cũng đạt mức doanh thu hơn 100 nghìn tỷ đồng, đủ điều kiện lọt vào Fortune 500 ở thị trường Mỹ. Khối DN tư nhân chiếm tỷ lệ lớn nhất VNR500 (hơn 44%).

Tấn Đạt