Công bố vận hành hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018

Gốc
Sáng 5-5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố vận hành hệ thống quản lý IMS tích hợp QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018. Đây là bước đột phá mới trong quản lý giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng GD và ĐT của tỉnh một cách thực chất và bền vững.

Sở GD và ĐT tỉnh Sơn La trao tài liệu, thủ tục, quy trình quản lý IMS.

Sáng 5-5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố vận hành hệ thống quản lý IMS tích hợp QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018. Đây là bước đột phá mới trong quản lý giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng GD và ĐT của tỉnh một cách thực chất và bền vững.

Trước yêu cầu đòi hỏi cải cách hành chính và đổi mới, nâng cao chất lượng chất lượng giáo dục đào tạo, Sở GD và ĐT Sơn La đã chủ động trình UBND tỉnh Sơn La phê duyệt chủ trương xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý IMS tích hợp QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về GD và ĐT, nâng cao năng lực quản trị hành chính và gia tăng trách nhiệm xã hội.

Theo PGS, TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh Sơn La, cho biết: Đây bước đột phá trong quản lý giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng GD và ĐT của tỉnh Sơn La một cách thực chất và bền vững. Bộ tài liệu IMS do Sở GD và ĐT soạn thảo đã chỉ ra tầm nhìn tổng thể của ngành đến năm 2040. Đồng thời, xác định được mục tiêu cụ thể của ngành cho từng năm học, tương ứng với các nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn, từng cán bộ, công chức để đạt được mục tiêu chất lượng theo đúng tầm nhìn đã công bố.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV khẳng định: “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn là một trong ba khâu đột phá. Tập trung nâng cao chất lượng GD và ĐT các cấp, nhất là cấp THPT và giáo dục nghề nghiệp”... Nhằm đáp ứng những yêu cầu trên, việc vận hành hệ thống quản lý tích hợp QMS ISO 9001:2015 và EOMS ISO 21001:2018 đóng vai trò quan trọng trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở tỉnh Sơn La.

TS Ngô Văn Nhơn, Viện trưởng Viện Kiểm định và Phát triển chất lượng TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: Trên con đường đổi mới, tìm kiếm cơ hội tồn tại và phát triển, Sở GD và ĐT tỉnh Sơn La đã sớm nhận thức được sự cần thiết phải có một phương pháp quản lý chất lượng mới có thể thỏa mãn nhu cầu của học sinh, sinh viên, của khách hàng, của xã hội và phù hợp các chế định. Những mong muốn đó sẽ được tìm thấy trong 2 tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018.

Hệ thống quản lý chất lượng tích hợp bao gồm ISO 9001:2015 (gọi tắt là QMS) tích hợp với Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục ISO 21001:2018 (EOMS) để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Sở GD và ĐT tỉnh Sơn La. Việc công bố và phân phối Bộ tài liệu IMS gồm 115 tài liệu, trong đó có: 67 Thủ tục quy trình, 15 Hướng dẫn công việc, 7 Quy định - Quy chế - Nghị định với tổng 1.000 trang/bộ. Việc áp dụng ISO là một con đường, một hướng đi, một sự lựa chọn đúng đắn mang tính chiến lược cho sự phát triển bền vững của Sở GD và ĐT Sơn La.

Tại Lễ công bố vận hành, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh Sơn La Cầm Văn An đã thay mặt Ban ISO, Tổ Thư ký Sở GD và ĐT cam kết không ngừng hoàn thiện bộ tài liệu tích hợp IMS phù hợp định hướng về phát triển KT - XH của tỉnh Sơn La, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tuân thủ nghiệm ngặt và minh bạch các thủ tục, quy trình đã được ban hành trong bộ tài liệu IMS; thực hiện đầy đủ và duy trì công tác đánh giá nội bộ tiến tới đánh giá chứng nhận của bên thứ ba…

Được biết, sau lễ công bố vận hành, Sở GD và ĐT Sơn La sẽ chuyển qua giai đoạn vận hành hệ thống đánh giá nội bộ 2 lần và đánh giá ngoài. Dự kiến tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế Mỹ sẽ đến đánh giá chứng nhận vào đầu tháng 8-2021. Nếu kết quả đánh giá chứng nhận thành công, Sở GD và ĐT tỉnh Sơn La sẽ vinh dự là tổ chức giáo dục đầu tiên ở Việt Nam được cấp một lúc hai chứng chỉ ISO 9001:2015 và ISO 21001:2018.

ĐỨC TUẤN

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/cong-bo-van-hanh-he-thong-quan-ly-tich-hop-iso-9001-2015-va-iso-21001-2018-644664/