Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công chức Việt Nam sẽ làm việc trên văn bản điện tử

Báo VTC News
Gốc

Đến năm 2010, công chức Việt Nam sẽ thay đổi thói quen làm việc dựa trên công văn, tài liệu giấy sang làm việc dựa trên văn bản điện tử, môi trường mạng và hệ thống thông tin trợ giúp.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/244258/Default.aspx