Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công chứng tại cơ sở : Nhiều tiện lợi cho dân

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Sau khi Luật Công chứng có hiệu lực, hệ thống chứng thực tại cấp phường (phường, xã, thị trấn) đa phần quá tải. Có nơi 9 giờ sáng đã treo biển “Dừng nhận hồ sơ”, người dân khó ai chấp nhận.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=28270