Chiều 25/11/2015, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra. Đây là giải pháp quyết liệt để các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện tốt kết luận thanh tra, xử lý tốt vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng.

Cong cu giup xu ly sau thanh tra dat hieu qua cao hon - Anh 1

Lễ ký kết giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. Ảnh: Thế Lữ

Đoàn Thanh tra Chính phủ gồm: Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ, các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh, Lê Thị Thủy, Nguyễn Văn Thanh. Phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Phước Thanh.

Thông tư liên tịch giữa Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra gồm 3 Chương và 12 Điều quy định cụ thể về thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản; căn cứ, thủ tục phong tỏa tài khoản, hủy bỏ việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra; trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nơi đối tượng thanh tra có tài khoản.

Người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản là Trưởng đoàn thanh tra hành chính, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành; Người ra quyết định thanh tra hành chính, người ra quyết định thanh tra chuyên ngành. Việc phong tỏa tài khoản được thực hiện khi đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc không thực hiện đúng yêu cầu về việc giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra Nhà nước hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện kết luận thanh tra.

Thông tư quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện phong tỏa tài khoản. Người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản ra Quyết định phong tỏa tài khoản và gửi cho tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và đối tượng thanh tra. Tổ chức tín dụng thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo nội dung Quyết định phong tỏa tài khoản. Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ khi đối tượng thanh tra thực hiện đầy đủ quyết định thu hồi tiền, tài sản hoặc những căn cứ để ra quyết định phong tỏa tài khoản không còn nữa, người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản ra quyết định hủy phong tỏa tài khoản gửi cho tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng hủy phong tỏa tài khoản ngay khi nhận được quyết định.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch cũng quy định trách nhiệm của Tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin về tài khoản liên quan đến đối tượng thanh tra.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhận định việc thực hiện Thông tư liên tịch sẽ đưa đến cho hoạt động xử lý sau thanh tra đạt hiệu quả cao hơn, thu hồi được nhiều hơn tài sản bị kẻ tham nhũng chiếm đoạt... Phía Thanh tra Chính phủ đã thành lập Vụ Giám sát sau thanh tra được 2 năm nay và đang hoạt động có hiệu quả.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thể hiện quyết tâm cao trong việc kiên quyết xử lý các vi phạm trong hoạt động tiền tệ, kiểm tra , giám sát, thu hồi... các tài sản bất chính.

Cong cu giup xu ly sau thanh tra dat hieu qua cao hon - Anh 2

Toàn cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Thế Lữ

Cong cu giup xu ly sau thanh tra dat hieu qua cao hon - Anh 3

Ban Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tại Lễ ký kết. Ảnh: Thế Lữ

Cong cu giup xu ly sau thanh tra dat hieu qua cao hon - Anh 4

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thế Lữ

Cong cu giup xu ly sau thanh tra dat hieu qua cao hon - Anh 5

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thế Lữ

Cong cu giup xu ly sau thanh tra dat hieu qua cao hon - Anh 6

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình giới thiệu với đoàn Thanh tra Chính phủ Phòng Truyền thống của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Thế Lữ

Thế Lữ