Trong thời buổi phát triển nhanh chóng của internet, website thương mại điện tử đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm