Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM 2007, họ là ai? (P4)

Gốc

Họ là những người tri thức trẻ ham mê nghiên cứu khoa học, thể hiện được khả năng sáng tạo trong công việc. Những sáng kiến, đề tài của họ đang mang lại những lợi ích thiết thực cho chính họ và cộng đồng.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/lapnghiep/Duongdenthanhcong/35936/default.aspx