Trước diễn biến của bão số 7 có khả năng đổ bộ vào đất liền nước ta và gây mưa to trên diện rộng, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố liên quan, các Bộ, ngành chuẩn bị sẵn sàng đối phó. Trong đó, Đài THVN và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương cần tăng thời lượng phát sóng; thường xuyên thông báo diễn biến của bão số 7 cho các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân biết để chủ động phòng, tránh.