TT - Sau đêm diễn phúc khảo (27-9), vở cải lương Lá sầu riêng sẽ công diễn vào các ngày 4, 5, 10, 11, 18-10 tại rạp Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM.