Sáng 25.3, CĐ Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tổng kết hoạt động CĐ năm 2009, 5 năm phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” và phát động, ký giao ước thi đua năm 2010.

Với lực lượng nữ chiếm 46% tổng số cán bộ, công chức, các chị đã thực sự đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động, phong trào của tổ chức CĐ. CĐ bộ cũng đã phát động thi đua năm 2010, phấn đấu 100% CĐCS triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; 95% số CĐCS trở lên đạt CĐCS vững mạnh... Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp CĐ” cho 11 cá nhân, tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân. CĐ Viên chức VN cũng đã tặng bằng khen phong trào thi đua “Hai giỏi” cho 7 tập thể và 17 cá nhân.