Công đoàn Công Thương Việt Nam tuyên truyền về CPTPP

Gốc
Ngày 16.4, tại Đà Nẵng, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ông Lê Đình Quảng - Phó ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho rằng, giải pháp đối với những thách thức từ CPTPP là Công đoàn Việt Nam phải hiệu quả hơn khi thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ.

Theo ông Quảng, thách thức đối với Công đoàn Việt Nam là sau khi CPTPP có hiệu lực, đây là lần đầu tiên, vấn đề đa Công đoàn được quy định và áp dụng tại Việt Nam. Và vấn đề này khi thực hiện sẽ làm thay đổi cơ bản nhận thức, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, giá trị cốt lõi, truyền thống của tổ chức Công đoàn. Giải pháp là Công đoàn Việt Nam phải tập trung các nguồn lực và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ. Góp phần củng cố, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ đoàn viên, NLĐ với tổ chức Công đoàn. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Để làm được điều này, Công đoàn Việt Nam ngay từ bây giờ phải có 3 khâu đột phá gồm: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ NLĐ. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng nguồn lực Công đoàn đủ mạnh; đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

HOÀNG VĂN MINH