Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh làm điểm đại hội cấp cơ sở

Chiều 11.1, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đại hội cơ sở được chọn làm điểm của Công đoàn Viên chức tỉnh.

Bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới

Bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tốt các mặt công tác như đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các phong trào thi đua; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Kết quả hoạt động công đoàn góp phần tích cực trong công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành...

Nhiệm kỳ 2023-2028, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phấn đấu 100% cơ quan Viện kiểm sát hai cấp của tỉnh thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Hằng năm có trên 90% số đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; vận động từ 90% trở lên đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ...

Đại hội diễn ra thành công, bảo đảm các nội dung theo quy định. Sau đại hội, Công đoàn Viên chức tỉnh và Ban tổ chức đại hội họp rút kinh nghiệm để triển khai công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở thời gian tới.

DT