Cộng đồng ASEAN: Gắn kết để vững bước

Cộng đồng ASEAN: Gắn kết để vững bước

Nhân dịp kỷ niệm 52 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN (8/8/1967-8/8/2019), Báo Thanh...

13 liên quan

Lễ Thượng cờ ASEAN tại Hà Nội

Lễ Thượng cờ ASEAN tại Hà Nội

Lễ Thượng cờ ASEAN diễn ra sáng nay tại Trụ sở Bộ Ngoại giao nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Hiệp hội...

13 liên quan

Vai trò trung tâm của ASEAN ngày càng được khẳng định

Sáng 8-8, Lễ Thượng cờ ASEAN đã được long trọng tổ chức tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, số 1 Tôn Thất Đàm, Hà Nội,...

13 liên quan

Lễ Thượng cờ ASEAN tại Hà Nội

Lễ Thượng cờ ASEAN tại Hà Nội

Lễ Thượng cờ ASEAN diễn ra sáng nay tại Trụ sở Bộ Ngoại giao nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Hiệp hội...

13 liên quan

Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội

Lễ thượng cờ ASEAN diễn ra sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao vào thời điểm còn hơn 4 tháng nữa Việt Nam chính...

13 liên quan

Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội

Lễ thượng cờ ASEAN diễn ra sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao vào thời điểm còn hơn 4 tháng nữa Việt Nam chính...

13 liên quan

Nâng cao nhận thức của đoàn viên về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Buổi tọa đàm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung...

13 liên quan