Cộng đồng góp phần quan trọng bảo tồn và phát huy di sản

Gốc
QĐND - Ngày 26 và 27-11, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội đã tổ chức hội thảo quốc tế "Sự tham gia của cộng đồng và cách tiếp cận quyền tại các khu di sản thế giới".

Các ý kiến tại hội thảo thống nhất, cộng đồng dân cư sinh sống tại các di sản là thành phần đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Tuy vậy, chưa có ai đặt câu hỏi về cuộc sống của người dân trong các khu di sản thế giới như thế nào, liệu việc khu vực sống của họ trở thành di sản thế giới có đem lại nhiều lợi ích cho họ hay không…

Hội thảo là cơ hội để nhìn nhận và đánh giá về chính sách pháp luật và công tác thực thi của Việt Nam trong các khu di sản thế giới, thành tựu, thách thức của quá trình bảo vệ quyền con người tại đây.

MINH NHÃ

Tin nóng

Tin mới