Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cộng đồng làm du lịch xanh

Du lịch xanh là xu thế tất yếu và cần có sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp cũng như cộng đồng người dân, du khách. Cùng với những hành động ở tầm vĩ mô như các chính sách khuyến khích, đầu tư chuyển đổi mô hình hay giải pháp năng lượng sạch, thì bất cứ ai cũng có thể góp phần phát triển du lịch xanh từ chính thói quen tiêu dùng và các hoạt động du lịch thông thường của mình. Câu chuyện lan tỏa du lịch xanh trong cộng đồng tại Quảng Nam là một minh chứng cho điều đó. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn.