Cộng đồng nên chung tay, thúc đẩy thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu

Gốc
Chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) và bao phủ sức khỏe toàn dân (SKTD) nếu được thực hiện tốt sẽ giúp Việt Nam có thể song song tăng trưởng kinh tế xã hội mạnh mẽ và công bằng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại hội thảo.

Ngày 16/5, tại một hội thảo về chăm sóc sức khỏe ban đầu, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận định: Chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) là nền tảng thực hiện bao phủ sức khỏe toàn dân (SKTD) và tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Vì vậy, CSSKBĐ là vấn đề mà chính phủ Việt Nam cũng như toàn nhân dân cần chú trọng và có lộ trình rõ ràng.

TS. Phan Lê Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế cho biết, thực trạng bao phủ CSSK toàn dân ở Việt Nam đã có những thành tựu nhất định, nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế không đáng có. Vì vậy, để khắc phục được nhược điểm và hoàn thành mục tiêu đề ra, chúng ta cần phải ưu tiên tăng cường CSSKBĐ gắn với đổi mới y tế cơ sở như: Đổi mới về tài chính; củng cố tổ chức; đảm bảo nguồn lực cho mạng lưới y tế cơ sở; chú trọng truyền thông.

Theo PGS. Andrew Ellner - Giám đốc Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu Toàn cầu và Thay đổi Xã hội, Đại học Y Harvard, năm 2018 đã có 87,7% người dân Việt Nam có bảo hiểm y tế, đây là một điều đáng mừng hướng tới mục tiêu thực hiện CSSKBĐ. Tuy nhiên, lệ phí và chia sẻ chi phí vẫn là một rào cản lớn, các dịch vụ được bảo hiểm chi trả vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ nước có thu nhập thấp sang thu nhập trung bình thấp, vì vậy việc CSSKBĐ và bao phủ SKTD là rất cần thiết để Việt Nam có thể song song tăng trưởng kinh tế xã hội mạnh mẽ và công bằng.

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh kêu gọi toàn cộng đồng hành động cùng nhau chung tay, thúc đẩy thực hiện CSSKBĐ nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ y tế toàn cầu vào năm 2030.