24H.COM.VN - Khi thời điểm Microsoft ngừng bán hệ điều hành này cho các hãng sản xuất máy tính đang đến gần (30/6/2008), người ta có thể thấy rõ ý nghĩa của XP trong thế giới PC vì tốc độ, sự ổn định hơn hẳn các phiên bản trước cũng như Vista.