Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cộng hòa Cape Verde, thành viên thứ 153 của WTO

Gốc

ND - Tại phiên họp ngày 23-7 ở Giơ-ne-vơ, Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã thông qua quyết định kết nạp Cộng hòa Cape Verde làm thành viên mới, thành viên thứ 153 của WTO.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127274&sub=82&top=45