Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh Hungaria

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh Hungaria

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Hungaria (20/8), ngày 20/8/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã...

14 liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện mừng Quốc khánh Hungary

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện mừng Quốc khánh Hungary

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao.

14 liên quan

Điện mừng

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 Quốc khánh nước CH Hồi giáo Afghanistan (19-8-1919 - 19-8-2019), ngày 19-8, Tổng...

14 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh Afghanistan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Ngài Ashraf Ghani Ahmadzai, Tổng thống nước...

14 liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi thư mừng Quốc khánh Cộng hòa Singapore

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 54 Quốc khánh nước Cộng hòa Singapore (09/8/1965 - 09/8/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch...

14 liên quan

Thư mừng

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 54 Quốc khánh nước Cộng hòa Xin-ga-po (9-8-1965 - 9-8-2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch...

14 liên quan

Thư mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 54 Quốc khánh Cộng hòa Singapore

14 liên quan

Thư mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 54 Quốc khánh Cộng hòa Singapore

14 liên quan

Thư mừng Quốc khánh Cộng hòa Singapore

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 54 Quốc khánh nước Cộng hòa Singapore (09/8/1965 - 09/8/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch...

14 liên quan

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi Thư mừng Quốc khánh Singapore

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao.

14 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh Azerbaijan

Nhân kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Azerbaijan (28/5/1918-28/5/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn...

14 liên quan