Công khai các đơn vị, cá nhân vi phạm ATVSTP

Gốc
ND - Thành phố Hà Nội sẽ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tên các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thành phố giao Sở Y tế là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ATVSTP thành phố, phối hợp các sở, ngành và các quận, huyện, thị xã thành lập các đoàn liên ngành để thanh tra, kiểm tra ATVSTP. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rau an toàn, kiểm tra kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; triển khai giám sát chất lượng rau an toàn của các hợp tác xã trên địa bàn Hà Nội, phối hợp các lực lượng quản lý thị trường, công an, tăng cường kiểm tra thú y, kiểm dịch gia súc, gia cầm và kiểm soát giết mổ tại các lò mổ và các quầy bán thịt trên thị trường; tăng cường các biện pháp phòng, chống các bệnh dịch trong đàn gia súc, gia cầm, không để lây sang người.

Tin nóng

Tin mới