Công khai doanh nghiệp chậm niêm yết

Gốc
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Cổng thông tin điện tử Chính phủ danh sách 730 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương đăng ký giao dịch; niêm yết trên sàn chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Nguyên nhân của việc chậm trễ này được lý giải là nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng được tiêu chí có ít nhất 100 nhà đầu tư hoặc do vốn điều lệ chưa đạt đủ 10 tỷ đồng. Số doanh nghiệp khác đang trong quá trình làm thủ tục bàn giao, thay đổi tổ chức, cơ cấu lại hoạt động... Tuy nhiên, nguyên nhân chính có lẽ vẫn là ý chí chủ quan của doanh nghiệp và người đứng đầu. Thậm chí, không loại trừ cả tư tưởng e ngại, né tránh, sợ bị nhà đầu tư khác thâu tóm, mất quyền điều hành doanh nghiệp... 730 doanh nghiệp cổ phần hóa chậm niêm yết trên sàn chứng khoán là con số không nhỏ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, làm giảm mức độ thành công của các đợt bán cổ phần lần đầu ra công chúng, giảm nguồn thu ngân sách nhà nước thông qua cổ phần hóa doanh nghiệp...

Tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã "nhắc": Chính phủ sẽ xem xét trách nhiệm lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo đúng tinh thần Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Như vậy, việc công khai doanh nghiệp chậm lên sàn chứng khoán cũng là cách nhắc nhở trách nhiệm của các đơn vị. Được biết, Bộ Tài chính vẫn tiếp tục tổng hợp danh sách doanh nghiệp đã cổ phần nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn chứng khoán để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; cùng với đó, từ thông tin công khai này, Ủy ban Chứng khoán nhà nước sẽ xử phạt đơn vị chậm niêm yết không có lý do chính đáng.

Gia Khánh

Tin nóng

Tin mới