SGTT - Sắp tới, sẽ có những quy định, hướng dẫn cụ thể nhằm tạo cơ sở để các cấp ủy đảng cùng các cơ quan báo đài mạnh dạn trong cung cấp thông tin, đưa tin về hoạt động kiểm tra, giám sát, kết quả xử lý sau kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đó là một trong những giải pháp để thực hiện hiệu quả kết luận của Ban bí thư đối với việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thông tin trên đã được đại diện ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đưa ra tại một cuộc họp báo ở TP.HCM vào chiều 24.2. Giải pháp ấy nếu được thực hiện một cách nghiêm túc thì đó sẽ chính là một sự “tăng viện” mạnh mẽ và cần thiết cho “cuộc chiến” chống tham nhũng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước trước tình hình hiện nay. Đảng, Nhà nước xác định tham nhũng đã trở thành một trong những nguy cơ có thể gây ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng đất nước, đến sự tồn vong của chế độ và đã ban hành rất nhiều chủ trương, chính sách, lập các cơ quan phòng chống tham nhũng từ Trung ương đến cấp tỉnh để thực thi “cuộc chiến” chống “giặc tham nhũng”. Thế nhưng, nhìn lại thực tế phòng chống tham nhũng trong thời gian qua, tuy có đạt nhiều kết quả song so với hiện trạng tham nhũng, vi phạm xảy ra trong nhiều lĩnh vực, ở nhiều địa phương thì chính những người lãnh đạo và làm công tác phòng chống tham nhũng đó và cả rất nhiều công dân đều cảm thấy vẫn còn rất “sốt ruột”. Bởi có nhiều vụ việc tham ô, tham nhũng, tiêu cực khi bị phát hiện, xử lý (như các vụ liên quan đến đất đai và lãnh đạo thậm chí cả vợ, chồng các quan chức lãnh đạo ở các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Bình Thuận, Khánh Hòa; quan chức trong ngành thuế, tài chính, hải quan; trong các dự án như đại lộ Đông Tây của TP.HCM và hiện nay là vụ việc đang chuẩn bị thanh tra tố cáo liên quan đến ban Thường vụ tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu…) đã cho thấy quy mô và cả những “dây mơ, rễ má” để tiến hành “đục khoét” đó đã hình thành, ôm ủ một cách khá “vững chãi” trong những lãnh địa mà đối tượng tham nhũng vốn lại là cán bộ đảng viên có chức, có quyền đang lãnh đạo. “Vỏ quýt” – tức các thủ đoạn của bọn tham nhũng – dường như đã ngày càng “dày” lên. Chính vì vậy mà “móng tay” của các lực lượng phòng chống tham nhũng cũng cần phải được tăng cường mài “nhọn” thêm. Công khai, minh bạch về hoạt động kiểm tra, giám sát và kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý, thi hành kỷ luật của Đảng chính là một trong những “móng tay nhọn” – công cụ sắc bén tăng cường cho công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Việc đó, không phải chỉ là công khai công việc, kỷ luật của “nội bộ Đảng” với xã hội, với công dân mà còn chính là thể hiện tinh thần thực thi theo đúng quy định “mọi người đều bình đẳng trước hiến pháp, pháp luật” và thực hiện sự “công bằng, dân chủ và văn minh” mà Đảng, Nhà nước đã và đang ra sức kêu gọi, xây dựng. Để thực thi các biện pháp ấy, cũng theo thông tin tại cuộc họp báo đã nêu, sắp tới ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng sẽ ban hành quy chế về người phát ngôn, có bộ phận cung cấp thông tin ở ủy ban kiểm tra các cấp; có quy định thời hạn “giải mật” ở các lĩnh vực hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Đó cũng chính là hành lang cần thiết để thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực đã nêu. Tuy nhiên, khi ban hành và thực thi quy định ấy cũng rất cần phải được kiểm tra, giám sát một cách chặt chẽ, theo tinh thần tạo mọi điều kiện cho báo chí, công dân tiếp nhận những thông tin của Đảng cần phải công khai. Có như thế mới ngăn chặn tình trạng quan chức, lãnh đạo của nhiều cơ quan thuộc nhiều bộ ngành, địa phương biến thành “công cụ che chắn” ngược lại, nhằm né tránh việc phải thông tin công khai, minh bạch về những vụ việc tiêu cực, tham nhũng xảy ra trong “lãnh địa” do mình quản lý như đã xảy ra ở không ít nơi trong thời gian qua, khi thực hiện quy chế người phát ngôn mà Chính phủ đã ban hành. Nhìn lại, sau khi Đảng và ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố công khai kết quả kiểm tra, xử lý, thi hành kỷ luật cán bộ trong một loạt vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn ở các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành… thực sự đã tạo được thêm nhiều tin tưởng cho đông đảo đảng viên bình thường và người dân về quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Nếu tất cả các chủ trương, giải pháp phòng chống tham nhũng ban hành được thực thi một cách thành tâm, nghiêm túc thì hy vọng bọn tham nhũng, dù ở tầng nấc, thang bậc nào cũng sẽ khó còn nơi ẩn núp trước công khai, minh bạch và sự giám sát của công luận cùng đông đảo công dân. Trúc Nam Sơn