ANTT.VN – Bộ GTVT cho biết nhằm công khai, minh bạch thông tin các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Bộ chính thức ra mắt cổng thông tin điện tử qua địa chỉ http://ppp.mt.gov.vn.

Theo đó, cổng thông tin điện tử về các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được xây dựng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông của Bộ GTVT; cung cấp các thông tin cơ bản về các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; quy trình thực hiện; liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các ứng dụng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT; phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp .

Cong khai, minh bach thong tin du an PPP qua website - Anh 1

Thông tin các dự án theo hình thức đối tác công tư sẽ được công khai trên website

Nội dung và cấu trúc Cổng thông tin điện tử về các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý bao gồm: trên 10 chuyên trang, chuyên mục, tiện ích và tích hợp các trang thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành... Trong đó, có một số chuyên trang, chuyên mục đặc biệt.

Chuyên trang “Công bố Danh mục dự án, Sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư , thông tin đấu thầu”. Đây là nơi công bố các thông tin về Danh mục dự án kêu gọi đầu tư, danh sách dự án sơ tuyển, lựa chọn nhà đầu tư giúp cá nhân, doanh nghiệp quan tâm có thể tra cứu, tìm kiếm đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về các dự án để lựa chọn, tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Chuyên trang “Dự án đang triển khai xây dựng, dự án vận hành khai thác”. Là nơi cung cấp các thông tin chủ yếu liên quan dự án (tổng mức đầu tư, quy mô, nhà đầu tư, tiến độ khởi công, hoàn thành, trạm thu phí, mức phí...); đặc biệt là thời gian thu phí chính thức sau khi cập nhật quyết toán dự án, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu, giám sát Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư trong quá trình triển khai, khai thác các dự án PPP.

Chuyên trang “Nhà đầu tư, văn bản”. Là nơi cung cấp Danh sách các nhà đầu tư, địa chỉ liên hệ; các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công tư, các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước, hướng dẫn quy trình thực hiện dự án.

Bộ GTVT cho biết, cổng thông tin điện tử về các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư được cập nhật thường xuyên, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai và minh bạch.

Thiên Di