Công khai, minh bạch trong chuyển đổi vị trí công tác

Gốc
Nghị định (NĐ) số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được triển khai từ năm 2008 nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, trong sạch. Tuy vậy, trong quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ

Tại TP Hà Tĩnh, từ năm 2014 đến tháng 8/2015, UBND thành phố đã chuyển đổi 59 vị trí công tác đối với các chức danh cần phải chuyển đổi theo quy định. Trong đó, đơn vị quản lý nhà nước 35 vị trí, viên chức kế toán trường học 10 vị trí, các chức danh công chức cấp xã 14 vị trí.

Công khai, minh bạch trong chuyển đổi vị trí công tác - Ảnh 1

Trung tâm giao dịch một cửa liên thông UBND thành phố Hà Tĩnh

Ông Đinh Thế Sơn - Trưởng phòng Nội vụ TP Hà Tĩnh khẳng định: Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC đang mang lại những hiệu quả nhất định. Đặc biệt là phát huy được năng lực hoạt động của đội ngũ CBCCVC, góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Hầu hết CBCC khi chuyển đổi đều cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều người trưởng thành, tiếp cận nhanh với điều kiện công tác, năng động, linh hoạt hơn trong công tác chuyên môn, được cấp ủy, đơn vị đánh giá cao.

Không chỉ TP Hà Tĩnh mà thời gian qua, các huyện như: Thạch Hà, Cẩm Xuyên và các sở, ngành: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, Xây dựng, Công thương… cũng đã thực hiện tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác theo NĐ số 158 của Chính phủ.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tính đến tháng 8/2015, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 470 vị trí công tác đối với CCVC, trong đó, 174 công chức, 202 viên chức và 94 công chức cấp xã.

Những vướng mắc

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Liệu thì một trong những bất cập hiện nay của NĐ 158 là tính chuyên sâu về địa bàn công tác. Ở các xã, thị trấn, khi thực hiện việc chuyển đổi vị trí trong cùng đơn vị sẽ khó khăn vì bằng cấp chuyên môn không phù hợp với chức danh mới, phải chuyển sang các xã, thị trấn khác nên công chức bước đầu còn lúng túng, chưa nắm bắt được tình hình ở đơn vị mới.

Điều này thể hiện rõ nhất đối với lĩnh vực địa chính cấp xã ở các huyện miền núi có địa bàn rộng và phức tạp như: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang. Cán bộ địa chính xã phải mất tới 2-3 năm mới nắm rõ địa bàn, đến lúc nắm vững kiến thức, chuyên môn thì lại đến thời hạn luân chuyển, ảnh hưởng nhiều đến việc phát huy năng lực cũng như quy hoạch nhân sự tại địa phương. Mặt khác, trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều ngành chưa ban hành hoặc ban hành chậm kế hoạch danh mục chuyển đổi vị trí công tác của đơn vị mình nên số lượng được chuyển đổi không nhiều.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Thạch Hà - Phan Hữu Tuất cho rằng, việc chuyển đổi vị trí công tác ở cấp xã, phường, thị trấn dễ hơn nhiều so với các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Bởi ở các phòng, ban, mỗi lĩnh vực chỉ có một công chức phụ trách, đặc biệt, ở các lĩnh vực đòi hỏi CBCC phải có trình độ chuyên sâu, kỹ năng công tác, bề dày kinh nghiệm trong thực tiễn như: công tác thanh tra, quản lý và thẩm định giá công, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... nếu thực hiện chuyển đổi với các đơn vị phòng, ban khác nhau thì rất khó đảm nhận công việc. Vì vậy, không còn cách nào khác là phải chuyển đổi trong chính nội bộ phòng, ban đó.

Ngoài ra, một số ý kiến còn cho rằng, NĐ 158 chỉ đề cập đến đối tượng, vị trí, thời hạn chuyển đổi, chưa đề cập đến chính sách khuyến khích, động viên cán bộ đặc biệt là khi chuyển đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thiết nghĩ, thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả NĐ 158 trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, ngoài việc đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng kế hoạch, cần có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để CBCCVC thuộc đối tượng chuyển đổi an tâm công tác, phát huy năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, mở rộng đối tượng chuyển đổi, bao gồm một số vị trí lãnh đạo, quản lý trong những ngành, nghề, lĩnh vực nhạy cảm để ngăn chặn triệt để nguy cơ xảy ra tiêu cực trong quá trình giải quyết công việc.

Phúc Quang

Xem chi tiết

Tin nóng

Tin mới