Công khai vi phạm xây dựng trên website Sở Xây dựng TP.HCM

Gốc
UBND TP.HCM vừa ủy quyền cho Sở Xây dựng TP đăng tải trên trang điện tử của Sở các hành vi vi phạm hành chính đã bị xử phạt theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27-2-2009

Nghị định 23 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở… UBND TP giao Sở Xây dựng thông báo và hướng dẫn các cơ quan liên quan cung cấp tài liệu cần thiết để phục vụ công tác đăng tải, công bố thông tin. Theo Minh Tâm (báo Thanh Tra)

Tin nóng

Tin mới