Việc quá chú tâm vào thu tiền làm sổ đỏ đã tạo nên gánh nặng cho người dân, dẫn đến tình trạng "ế" sổ đỏ. "Trong thời gian tới cần thống nhất phần thu ở mức hợp lý, sao cho người dân có thể chấp nhận được", một đại biểu kiến nghị.