Internet chất lượng cao IPv6, máy tính cảm ứng, card đồ họa siêu nhanh và máy chiếu bỏ túi sẽ nối tiếp nhau ra đời kể từ 2008.