Nhóm nghiên cứu Viện Vật liệu Xây dựng đã chế tạo thành công hệ thống thiết bị lò đốt rác thải hữu cơ khó phân hủy mà vẫn đảm bảo các chỉ tiêu môi trường về nồng độ bụi, khói và khí độc.