Tại Trung tâm Công nghệ và học tập cộng đồng - Đông Anh, Hà Nội, ngày 24.3, Qualcomm công bố bắt đầu cung cấp các dịch vụ băng rộng di động CDMA2000 1xEV-DO phục vụ việc dạy và học tại trung tâm này. Đồng thời, Qualcomm cho biết đang làm việc để nâng cấp công nghệ truy cập Internet vô tuyến lên CDMA 2000 1x EV-DO cho các trung tâm khác thuộc chương trình TOPIC64 trên cả nước.