Công nghệ làm sông Tô Lịch hết mùi trong 3 ngày

Gốc
Nhật Bản dự kiến mang thiết bị công nghệ hiện đại đến đặt dưới lòng sông Tô Lịch để làm sạch con sông nổi tiếng ô nhiễm này của Hà Nội.