Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công nghệ mới nấu luyện, cán kéo đồng

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Để đáp ứng nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế, Xí nghiệp 59 Công ty cơ khí 27 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã đầu tư hàng tỷ đồng mua sắm, lắp đặt dây chuyền nấu luyện, cán kéo đồng và hợp kim đồng...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.37592.qdnd