Công nghệ nhận dạng hình ảnh chưa từng thấy

Gốc
Autonomy - công ty phần mềm lớn nhất của Anh - đã phát triển ứng dụng Aurasma iPhone/iPad, cho phép bạn trỏ camera của 2 thiết bị trên vào các đối tượng tĩnh ở thế giới thực. Khi nhận ra đối tượng, trên màn hình điện thoại thông minh (smartphone) sẽ xuất hiện nội dung (chẳng hạn như hình động, video) liên quan tới đối tượng.

Thanh Phong (Theo Youtube)

Tin nóng

Tin mới