Công nghệ Nhật Bản sẽ làm sạch sông Tô Lịch trong 3 ngày

Gốc
Chuyên gia Nhật Bản nói 'với máy sục khí công nghệ bio-nano, chỉ sau ba ngày, mùi ô nhiễm ở sông Tô Lịch sẽ giảm nhiều'.

VTC14