Các nhà lập trình trên khắp thế giới cho rằng công nghệ phân tích nổi trội của siêu máy tính Watson sẽ có tác động lớn tới nhiều ngành hiện đang phải quản lý những khối lượng dữ liệu khổng lồ - đó là một trong những kết luận của Báo cáo các xu hướng công nghệ 2011 của IBM được công bố ngày hôm nay (17/11/2011).

Những kỹ sư tham gia khảo sát cho rằng giáo dục và y tế là những lĩnh vực hưởng nhiều lợi ích nhất từ công nghệ này, tiếp theo là các ngành dịch vụ tài chính, khoa học đời sống và khối chính phủ.

Báo cáo các Xu hướng công nghệ năm 2011 của IBM đã tiến hành khảo sát với hơn 4.000 các kỹ sư công nghệ thông tin (CNTT) từ 93 quốc gia và 25 ngành công nghiệp khác nhau về dự đoán của họ đối với các xu hướng công nghệ nổi bật trong tương lai. Kết quả của cuộc khảo sát đã chỉ ra sự ra rằng nhu cầu về kiến thức và kỹ năng kỹ thuật trong các lĩnh vực như phân tích kinh doanh, kinh doanh trên mạng xã hội, điện toán di động, các công nghệ mở và điện toán đám mây đang gia tăng nhanh chóng.

Theo kết quả báo cáo, các phần mềm phân tích kinh doanh là công nghệ được những chuyên gia CNTT chú trọng nhất. Trên thực tế, các phần mềm phân tích kinh doanh đang được tích hợp vào hầu hết mọi quy trình kinh doanh trong các tổ chức. Đa số những người tham gia khảo sát cho rằng nhu cầu về các công nghệ phân tích sẽ ra tăng mạnh mẽ trong tương lai. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các nền tảng mở như Apache Hadoop và Linux sẽ ngày càng quan trọng hơn đối với các nhà phát triển phần mềm phân tích kinh doanh.

Bản báo cáo mang lại cho các kỹ sư CNTT và các doanh nghiệp thông tin về lộ trình phát triển của những kỹ năng và công nghệ sẽ có nhu cầu cao trong những năm tới. Một số kết quả chính của Báo cáo các Xu hướng Công nghệ 2011 của IBM bao gồm:

- 87% số người trả lời cho rằng các công nghệ mở sẽ có vai trò chủ yếu trong việc phát triển các ứng dụng trong tương lai.

- Trong vòng 2 năm nữa hơn 75% các tổ chức sẽ sử dụng điện toán đám mây

- 51% số người tham gia khảo sát cho rằng việc ứng dụng điện toán đám mây là một phần trong chiến lược làm việc di động “mọi nơi, mọi lúc” của họ

- Những khác biệt về văn hóa ảnh hưởng tới việc ứng dụng kinh doanh qua mạng xã hội. Ấn Độ hiện đang phát triển mạnh mẽ các hình thức kinh doanh này với tỷ lệ ứng dụng là 57%, tiếp theo đó là Hoa Kỳ với 45% và Trung Quốc có tỷ lệ ứng dụng là 44%. Nga là quốc gia có tỷ lệ ứng dụng thấp với 19%.

(Khánh Huyền)