Thông tin từ Sở Công Thương Bình Thuận, trong tháng 3/2010, hoạt động sản xuất công nghiệp-tiểu chủ công nghiệp (CN- TTCN) Bình Thuận tiếp tục duy trì đà phát triển với giá trị sản xuất ước đạt 415,2 tỷ đồng, tăng 11,5%.

Như vậy tính chung cả quý 1/2010, sản xuất toàn ngành đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng gần 6% so cùng kỳ năm ngoái và đạt 22,1% kế hoạch năm nay. Theo thống kê, các sản phẩm chủ yếu của ngành CN-TTCN Bình Thuận đều tăng, ngoại trừ 3 sản phẩm nước mắm, hạt điều và đường các loại là giảm thiếu nguyên liệu sản xuất. Tính riêng các thành phần kinh tế trong quý 1, kinh tế quốc doanh ước đạt 323,9 tỷ đồng (tăng 24%), kinh tế dân doanh đạt 822,7 tỷ đồng, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 25 tỷ đồng (tăng 15,2%).