Công nghiệp chế biến đạt mức tăng 14,5%

Gốc
Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2/2010 tuy giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài, nhưng tính chung 2 tháng đầu năm đã tăng 13,6%, cao hơn nhiều so với mức tăng 2,9% của hai tháng đầu năm 2009.

Trong mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp 2 tháng đầu năm, công nghiệp sản xuất, phân phối điện, nước tăng cao nhất: điện sản xuất tăng 19%, (cùng kỳ năm 2009 chỉ tăng 3,5%); nước máy thương phẩm tăng 15,1%. Đáng lưu ý là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm tỷ trọng gần 90% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, đạt mức tăng 14,5% (cùng kỳ năm trước tăng rất thấp ở mức 1,8%). Trong 2 tháng đầu năm, hầu hết các sản phẩm công nghiệp chế biến đều tăng cao, trong đó các sản phẩm có giá trị lớn tăng cao quyết định tốc độ tăng của toàn ngành là: lốp ô tô, lốp máy kéo; máy điều hòa nhiệt độ; kính thủy tinh; gạch lát ceramic; khí hóa lỏng… Một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô sản xuất công nghiệp lớn cũng đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất 2 tháng đầu năm cao, trong đó TP HCM tăng 17,9%, cao hơn mức bình quân cả nước tới 4,3%.

Tin nóng

Tin mới