Năm 2015, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc đạt 4.509 tỷ đồng doanh thu sản xuất - kinh doanh. Trong đó, doanh thu sản xuất than đạt 1.425 tỷ đồng; sản xuất vật liệu xây dựng 1.877 tỷ đồng, cơ khí 346 tỷ đồng, xây dựng 73 tỷ đồng, kinh doanh thương mại khác 716 tỷ đồng.

Cong nghiep Mo Viet Bac dat muc tieu 115 ty dong loi nhuan - Anh 1

Theo Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc, ông Trần Hải Bình, năm 2015 là năm đầu tiên Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Mặc dù thị trường vật liệu xây dựng cạnh tranh gay gắt, chi phí sản xuất than gia tăng, nhưng do có chiến lược sản xuất - kinh doanh phù hợp; bộ máy được sắp xếp hợp lý sau cổ phần hóa nên lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty năm 2015 đạt 125 tỷ đồng, vượt 70,5% kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao. Kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty là 4.603 tỷ đồng doanh thu, 115 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Mai Phương