Công nghiệp xanh: Yếu tố then chốt để phát triển bền vững

Gốc
Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, tác động không nhỏ đến kinh tế và tốc độ phát triển của mỗi nước, phát triển ngành công nghiệp xanh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Đây là nội dung được bàn thảo tại Hội nghị công nghiệp xanh (Green Industry 2011) diễn ra từ ngày 16-18/11 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Thực tế, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến, các nền kinh tế Châu Á cũng cần nhiều các sáng kiến hơn nữa nhằm phù hợp với bối cảnh chung. Do đó, Hội nghị Green Industry 2011 là cơ hội lớn để chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, những thách thức trong triển khai thực hiện tại mỗi quốc gia thành viên, trên cơ sở đó đề xuất các sáng kiến cần thiết mới để cụ thể hóa Kế hoạch hành động khung thực hiện Tuyên bố Manila mà Việt Nam đã ký vào năm 2009.

Tại thời điểm đó, Việt Nam là nước đang phát triển, có lượng phát thải các chất ô nhiễm, phát thải khí nhà kính (GHG) gia tăng nhanh chóng do thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, Việt Nam cũng là nước thiếu công nghệ, tài chính và nhân lực phù hợp để có thể phát triển các ngành công nghiệp không khói, điều đó dẫn đến các hệ lụy về sử dụng nguồn tài nguyên và năng lượng thiếu bền vững.

Nhận thức được điều này, những năm gần đây, Việt Nam đã ban hành và thực hiện khung chính sách theo hướng “Xanh hóa các ngành công nghiệp hiện hữu” như: Tiếp tục thực hiện Định hướng phát triển bền vững; sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, ban hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ban hành chính sách hỗ trợ phát triển các dự án cải thiện ô nhiễm, bảo vệ môi trường; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Chương trình phát triển nhiên liệu sinh học; Phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo …

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến việc áp dụng các sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả. Cụ thể là tích cực thí điểm các giải pháp BAT/BEP trong ngành công nghiệp thép, tư vấn chính sách về quản lý môi trường theo hướng phát triển công nghiệp xanh.

Đến Tokyo lần này, Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng đại diện cho Việt Nam đưa ra các đề nghị cụ thể để thúc đẩy tiến trình thực hiện Tuyên bố Manila. Trong đó, nhấn mạnh việc ban hành các chính sách sao cho tạo ra được áp lực đối với doanh nghiệp áp dụng các giải pháp kỹ thuật thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên nhưng đồng thời họ cũng thu được lợi ích kinh tế trực tiếp từ các giải pháp đó.

“Thúc đẩy hình thành và phát triển cơ sở dữ liệu về các công nghệ tốt nhất hiện có, thực hành môi trường tốt nhất, chia sẻ thông tin giữa các quốc gia trong khu vực và các bên liên quan trong từng quốc gia để tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp áp dụng những tiến bộ đó”. – Thứ trưởng Vượng nhấn mạnh.

Cũng nhân đây, đại diện Việt Nam đề nghị UNIDO cần tăng cường hỗ trợ, phối hợp với các quốc gia xây dựng nhiều dự án hấp dẫn các nhà tài trợ, nhà đầu tư. Hơn nữa, với vai trò là cơ quan đề xuất sáng kiến công nghiệp xanh, UNIDO cần tăng cường vai trò điều phối giữa các cơ quan của của Liên hợp quốc với các nhà tài trợ tiềm năng nhằm hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho các quốc gia thực hiện tốt Khung kế hoạch hành động kèm theo Tuyên bố Manila.

Hơn hết, để thực hiện thành công, chính các quốc gia phải tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực thực hiện công nghiệp xanh cho các đối tượng như cơ quan ra chính sách và kiểm soát thực thi, doanh nghiệp và các cơ quan tư vấn, nghiên cứu và phát triển công nghệ; tổ chức tốt việc tham vấn giữa các bên trong việc hoạch định các chính sách phù hợp với bối cảnh của mỗi nước.

(T.Hương)

Tin nóng

Tin mới