Hanoinet - Theo đại sứ Hoa Kỳ, hiện nay các trường ĐH Việt Nam chưa có sự tương đồng về chương trình đào tạo đẳng cấp quốc tế