Cục Sở hữu trí tuệ, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đã chính thức công nhận thương hiệu hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), thương hiệu đầu tiên của hồ tiêu Việt Nam.