Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công nông vẫn chạy nhông trên đường

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Không đâu xa mà ngay tại Thủ đô Hà Nội, trên nhiều tỉnh lộ, huyện lộ vẫn nhan nhản các loại công nông. Chủ xe không muốn chia tay phương tiện (dù bất hợp pháp) của mình đã đành, nhiều người có nhu cầu vẫn thích công nông vì... lợi!

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=114878