Công Phượng kiếm về quả phạt rồi tự mình thực hiện thành công siêu phẩm, mở tỷ số cho U21 HAGL.

N.D